Vad är karma-fri mat?

Du har nog hört ordet karma förut, men vad betyder det, och vad betyder "karma-fritt"? Ordet karma är sanskrit och betyder helt enkelt "handling". Eftersom alla handlingar ger resultat får man också återverkningar av sina handlingar. Även om karma oftast är förenat med österländskt tänkande hittar man principen även i vardagligt liv över hela världen: "Som man sår får man skörda", "Som man bäddar får man ligga", "Gör mot andra som du vill de ska göra mot dig". Till och med Newtons tredje lag om orsak och verkan handlar på sätt och vis om karma.

Världen är en balans, och om vi stör den balansen pendlar det tillbaks mot oss själva. Detta gäller allt vi företar oss och inte minst vårt ätande. Om maten vi äter producerats och tillagats fredligt och i harmoni med alla inblandade kommer den att göra oss friska, fridfulla och lyckliga. Om däremot maten vi äter kommit till genom våld mot djur eller växter, eller genom exploatering av andra människor, bär den på "dåligt karma". Resultatet blir, antingen vi kan se sambandet eller inte, att vi omges av våld, fastän vi vill ha fred. George Bernard Shaw, som var vegetarian, skriver:

We pray on Sundays that we may have light
To guide our footsteps on the path we tread;
We are sick of war, we don´t want to fight,
And yet we gorge ourselves upon the dead.

Allt vi gör i den här världen skapar karmareaktioner. I alla kulturer har därför upplysning och klokhet inneburit att handla på sätt som i möjligaste mån undviker våld mot andra och istället gör så mycket gott som möjligt. Men vi måste äta, och vi måste arbeta. Och då skadar vi ibland andra, även om vi varken vill eller märker det. I vissa kulturer finner man hur heliga personer därför sopar marken framför sig och bär munskydd, för att inte råka trampa på eller andas in några smådjur!

Det finns dock ett både enklare och mera praktiskt sätt att leva "karma-fritt". Indiens visdomsklassiker Bhagavad-gita säger exempelvis: Allt du gör, gör det för Gud, som då tar alla karma- återverkningar av dina handlingar. I den kristna traditionen säger Jesus Kristus att han befriar den från synder som lägger sitt liv i Guds händer, och så vidare.

Karma-fri mat innebär helt enkelt att man både väljer matens råvaror och lagar till den på det fredligaste sättet, men också att man gör det medveten om och tacksam gentemot den maten ytterst sett kommer ifrån. Det kan handla om allt från en enkel bordsbön till en liten meditation. På Govindas, där vi följer Vaishnavismen


G

ovindas tillhör en global restaurangkedja som drivs av Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON, även kallad Krishnarörelsen), en kulturell organisation med syftet att bidra till ett återförandligande av samhället. Ett sätt att göra detta är att servera ut "förandligad" mat, kallad Krishna-prasadam. Prasadam är vegetarisk mat som lagas till med omsorg och i meditation på Radha-Krishna. På så sätt betraktas maten som "helgad" och är andligt helande för den som äter den. Alla Govindas restauranger serverar bara prasadam. Prova själv och se om du märker någon skillnad. Många gör det faktiskt. Smaklig prasadam-måltid!


His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Founder of ISKCON and Govindas


från Indien, sker det genom en ceremoni där vi "skänker tillbaka" maten till Gud genom att ställa fram den på altaret och säga ett mantra. Och Krishna säger vidare i Gita: "När någon i sådan kärleksfull tacksamhet skänker mig något, om så bara en blomma, ett blad eller lite vatten, så tar jag emot gåvan."

Så välkommen till Govindas där du kan få prova karmafri mat och få veta mer om den livssyn som ligger bakom Govindas matlagningsfilosofi. Smaklig karmafri måltid!